عضو شورای اسلامی نصیرشهر تاکید کرد:شورای اسلامی و شهرداری از توسعه ورزش در شهر حمایت می کند

اکبر نصیری عضو شورای اسلامی در حاشیه دیدار با کارکنان اداره تربیت بدنی شهرداری اظهار داشت: امروزه یکی از بهترین روشهای جلوگیری از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی و پرکردن اوقات فراغت جوانان، تشویق وترغیب آنها به انجام ورزش و حتی ورزش حرفه ایی و قهرمانی است

گاز رسانی به مدارس تازه تاسیس پرند در جلسه شورای مسکن استان تعیین تکلیف می شود

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما بر گازرسانی به مدارس تازه تاسیس مسکن مهر تاکید نمودند و عنوان نمودند : برای رفع مشکل گازرسانی به مدارس جدید پرند باید جلسه شورای مسکن استان تشکل شود و مصوبات این شورا اجرایی گردد.