عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به اینکه در طول اپیدمی کرونا چنین روزی نداشتیم که همه بیمارستان‌ها پر باشد، از عدم پذیرش بیماران کرونایی توسط برخی بیمارستان‌ها بویژه بیمارستان‌های خصوصی ابراز تأسف کرد.