خرمشهر اقتصادی کی قرار است آزاد شود؟/ آقای روحانی خرمشهر را خدا آزاد کرد نه کدخدا! تاملی بر ادعای روحانی؛

روحانی در ۳ خرداد ۹۴ در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران گفت: همان‌طور که سرداران نظامی ما خرمشهر را آزاد کردند، سرداران سیاسی هم خرمشهرها را آزاد خواهند کرد. این گزارش ادعای رییس جمهور روحانی را درخصوص آزادسازی خرمشهرهای سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

رئیس ارشاد رباط کریم:نشریات محلی رباط کریم تخصصی و با ویژگی‌های اصولی انتشار می‌یابد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم گفت: اگرچه انتشار نشریات‌ محلی در ظاهر کار آسانی‌ به نظر می‌رسد، اما در واقع‌ کار دشوار است و در عین‌ حال‌ به‌ صورت‌ حرفه‌ای‌ و تخصصی‌ با مشخصه‌ها و ویژگی‌های اصولی انتشار می‌یابد.