همه چیز از تماس اسفندماه ۹۶ شروع شد؛ یکی از دوستان دوران راهنمایی بعد از ۱۰ سال بی خبری با من تماس گرفت و ای کاش هیچ موقع آن تماس گرفته نمی‌شد.