وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: معتقدم رئیس‌جمهور آینده باید در نظر بگیرد که برای کابینه کسانی را انتخاب نکند که ۲۰ شرکت خصوصی دارند. بعد با آن‌ها همین شرط را بکند که در این چهار سال کار اقتصادی شخصی نداشته باشند.

قیمت نفت خام در حالی تحت تاثیر نگرانی از گسترش کرونای دلتا افت کرد که دیشب با جهشی بیش از یک درصد به کار خود پایان داده بود.